18/9/10

MATHS VIDEOS: SONGS

     * PEMDAS
    * Integers.    
    * Fraction shuffle.
    * Pythagorean Theorem

No hay comentarios:

Publicar un comentario